Vilkår og betingelser for Valika AS

Generelle kjøpsvilkår

Avtalen

Valika selger produktene som enkeltkjøp og på løpende abonnement i henhold til valgt leveringsintervall uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid. Avtalen består av de opplysninger som er gitt på nettsiden for bestilling, samt i disse avtalevilkår. Abonnementsavtaler kan kun inngås av myndige personer over 18 år.

 

Definisjon av partene i avtalen

«Selger» er: Valika Import Export Engros
Org. nr.: 984 559 925
Adresse: Ulvenveien 92A, 0581 Oslo
E-post: post@valika.no

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. Kjøper er i det følgende også benevnt som «du», «deg», «din» eller «ditt».

«Tjenesten» referer til kjøpet eller abonnementstjenesten. «Produktet» er varen som leveres i abonnementstjenesten eller enkeltstående kjøp.

 

Kontaktinformasjon kundeservice Valika

Telefon: +47 930 16 970
E-post: post@valika.no
Post: Ulvenveien 92A, 0581 Oslo
Lager og returadresse
Valika Import Export Engros
Ulvenveien 92A, 0581 Oslo

 

Avtaleinngåelse, aksept og endring av avtalevilkårene

Avtalen er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Selger. Når bestilling er mottatt sender Selger per e-post ordrebekreftelse til Kjøper som viser bestilte Produkt(er), pris og eventuelt leverings intervall. Kjøper må kontrollere ordrebekreftelsen, og straks gi Selger beskjed dersom ordrebekreftelsen ikke samsvarer med bestillingen. Vedlagt ordrebekreftelsen følger disse avtalevilkår. Angreskjema og opplysningsskjema om angrerett finner du på valika.no, som kan lastes ned.

Avtalevilkårene kan være gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg. Avtalen innebærer at du aksepterer oppdaterte/endrede avtalevilkår. Nye avtalevilkår vil bli kunngjort på Selgers nettside og/eller vedlagt din neste levering.

 

Sikker betaling

Betaling for produkter kjøpt i nettbutikken kan gjøres trygt og sikkert gjennom vår betalingsformidler Stripe eller Vipps. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Online betaling med Stripe som aksepterer bank- og kredittkort med MasterCard og Visa. Du oppgir navn, kortnummer, utløpsdato og kontrollsifre (CCV) ved betaling. Din sikkerhet og trygghet er meget viktig for oss, og med samarbeidspartnere som Stripe blir denne sikkerheten ivaretatt.

 

Dette er Stripe

Stripe er en stor internasjonalt anerkjent betalingsformidler som  lever av å gjøre betaling på nettet trygt. Vi har ingen tilgang til betalingsinformasjon som kredittkortnummer du oppgir ved betaling. Denne informasjonen sendes kryptert direkte til dem og er aldri innom vår server. Vi får kun tilbake en bekreftelse på at betalingen er gjennomført, slik at systemet vårt kan sette status på bestillingen din til betalt.

 

Betaling med Vipps

Kjøper blir belastet i kjøpsøyeblikket. Betaling med VIPPS gjennomføres ved bruk av mobilnummer og verifisering av mobilbank ID. Betaling med Vipps er gebyrfritt.

Slik betaler du med Vipps:

Fyll inn alle opplysninger om deg selv, og din adresse.

Velg betaling med Vipps. Tast inn ditt telefon nr (8 siffer), gå deretter inn i Vipps appen hvor du får tilsendt en forespørsel om betaling som deretter må godkjennes med din personlige Vipps kode (4 siffer).

Beløpet reserveres på din konto umiddelbart etter bestilling, og vil deretter ikke være tilgjengelig på ditt betalingskort registrert i Vipps før reservasjonen evt. blir utløst. Reservasjonen vil ikke trekkes fra ditt betalingskort før bestillingen er behandlet hos butikken, og vil utløses igjen dersom bestillingen din blir avslått.

 

Faktura*
* Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

*Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

*gjelder kun bedriftskunder

 

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Leveringsmetode: Vi benytter Helt Hjem/Postnord/Bring som distributør.

Helt Hjem leverer pakken på døra eller på postkassen og du blir varslet med SMS ved levering.

Bring/Postnord: Pakkeinformasjon vil bli sendt til kjøper direkte fra distributør når pakke er registrert i deres system på SMS og/eller e-post/digipost.

 

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får det første Produkt i Tjenesten i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på:

E-post: post@valika.no
eller Post: Valika Import Export Engros - Ulvenveien 92A, 0581 Oslo

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Du kan benytte standardisert angrerettskjema, som vil følge med
ordrebekreftelsen du får per e-post. Som du også kan laste ned her:

[Legg inn angrerettsskjema]

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi kreditere ubetalt faktura eller tilbakebetale betalinger vi har mottatt fra deg for gjeldende produkt(er), herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vil tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått Produkt(er) tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at Produkt(er) er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere Produkt(er) eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Benytt returadresse oppgitt over. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake Produkt(er) før fristen på 14 dager er utløpt.

Produkt(er) må av hensyn til hygiene og helsevern, returneres uten at forseglingen er brutt, ellers tapes angreretten jf. angrerettloven § 22 første ledd g.

Ved inngåelse av abonnement er det ingen angrerett på ordinære forsendelser i Tjenesten. Det er kun angrerett ved første levering i Tjenesten.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Dersom Selger ilegges straffeporto for returnert Produkt hvor porto skal bekostes av deg, forbeholdes retten til å fakturere deg inntil kr. 129,-.

Returnerte Produkt(er) i Tjenesten uten gyldig angrerett får ikke tilhørende faktura kreditert, men kan sendes ut igjen om ønskelig mot et gebyr på kr. 59,-.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

I tillegg til angreretten, vil Kjøper ha alminnelig reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven, se nærmere om dette pkt. 8.

 

Retur/bytte

Produkt(er) må av hensyn til hygiene og helsevern, returneres uten at forseglingen er brutt, ellers tapes angreretten jf. angrerettloven § 22 første ledd g.

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side (jf. Angrerettloven § 12 punkt a). Originalemballasjen må følge med.

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Du kan altså ikke sende varen i oppkrav til oss. Er varen sendt gjennom posten eller annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på samme måte (jf. Angrerettloven §15 tredje ledd).

 

Angrerett gjelder kun ved forbrukerkjøp.

Har du noen spørsmål i forbindelse med retur, bytte og utfylling av returskjema er du velkommen til ta kontakt med oss på post@valika.no så hjelper vi deg!

 

Abonnement

Valika har en abonnementstjeneste som fornyes hver måned avhengig av bestillingsdato ved inngåelse av abonnementet. Normal frekvens mellom hver pakke er 28 dager.

Abonnementet løper til skriftlig oppsigelse er registrert. Hver 28. dag vil ny pakke genereres og trekk vil skje via ditt betalingskort som er registrert via Stripe eller Vipps. Du må være over 18 år for å kunne abonnere på Valika.

 

Bindingstid/oppsigelsestid

Det er ingen bindingstid eller oppsigelsestid, du kan avslutte abonnementet når som helst via mail post@valika.no Pakker som er bestilt før abonnementet stoppes eller pauses vil bli sendt. Frist for å avbestille/si opp abonnementet er 8 dager før ny pakke i abonnementet skal sendes. Dette vil si at hvis du bestiller ditt abonnement 1.desember, så må du avbestille ditt abonnement før den 20. desember for å unngå å få tilsendt ny pakke.

Frist for å avbestille/si opp abonnementet er 8 dager før ny pakke blir generert i bestillingssystemet. Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller skreddersy ditt abonnement. Send en e-post til post@valika.no

Selger forbeholder seg retten til å stoppe leveringer av Produktet og kansellere Tjenesten dersom betaling uteblir for to eller flere forsendelser, eller der Kjøper ikke lenger kan anses som kredittverdig av Selger.

 

Priser og betaling

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Valika tar et forbehold om prisfeil i nettbutikken. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Vi gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstå i systemet. Vi gir naturligvis ikke vekk varer.

 

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt ut sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Du får en ordrebekreftelse i det du bestiller varen/abonnement. Sjekk spamfilteret om du ikke har fått den umiddelbart etter bestilling.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte ditt abonnement dersom du ikke har betalt for de to siste Valika produktene.

 

Ansvarsfraskrivelse

Valika er kun formidler av snacks og mat, og fraskriver seg alt ansvar dersom du ikke skulle tåle produktene, få en allergisk reaksjon eller lignende. Dette gjelder både abonnement og enkeltkjøp.

 

Bestillingsopplysninger, personopplysninger og kundekontakt

Alle bestillingsopplysninger og personalia oppgitt av Kjøper ved bestilling, lagres i Selgers systemer.

Personalia og bestillingsopplysninger holdes konfidensielt i henhold til Personopplysningsloven. Informasjonen benyttes for å administrere og ivareta ditt kundeforhold, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Selger.

Dine personopplysninger deles ikke eller utleveres til tredjeparter, men kan benyttes av Selger. Person- og bestillingsopplysninger kan allikevel i tilfeller utleveres etter pålegg fra offentlige etater, eller i forbindelse med kredittsjekk av Kjøper samt oppfølging og inndrivelse av ubetalte fordringer.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet.

Du forplikter seg til å gi beskjed til Selger ved endringer i personalia som har betydning for utførelse av Tjenesten.

 

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom Kjøper og Selger skal søkes løst gjennom forhandlinger. Rett verneting er Oslo Tingrett.